עסקאות במקרקעין באינטרנט

 הדיווח על עסקאות במקרקעין עובר לאינטרנט

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

מנהל רשות המסים, משה אשר, הודיע ביום 23.6.2015 על פתיחת האפשרות להגיש דיווחים על עסקאות מקרקעין באמצעות דיווח מקוון באינטרנט. המהלך יחסוך למייצגים את הצורך בהגעה למשרדים האזוריים ועתיד לקצר משמעותית את זמני הטיפול.
עם זאת, תמיד חשוב לזכור את הפתגם “מה שנכנס הוא מה שיוצא”. כלומר, הכנסת נתונים שגויים למערכת האינטרנט, או אי שימת לב לפרטים ו/או אי תביעת מלוא הוצאות מותרות בניכוי בחישוב השבח, עלולה לגרום ליצירת “שומה עצמית” לא נכונה ובנסיבות מסוימות אף לגרום להטלת קנסות. השידור באינטרנט מחייב בכל החבויות והאחריות של המשדר כלפי הלקוח וכלפי רשות המיסים.
מעתה, רשות המסים מרחיבה את הפיילוט שנהג בחצי השנה האחרונה ומעתה ניתן להגיש דיווח על עסקאות במיסוי מקרקעין באופן מקוון בכל סוגי העסקאות במקרקעין ולכל עשרת המשרדים האזוריים.
בשלב זה הדיווח המקוון הינו וולונטרי וניתן יהיה להמשיך להגיש את הדיווחים באופן ידני כפי שנעשה עד היום. בכוונת רשות המסים להתקין תקנות שיקבעו חובת דיווח באופן מקוון החל משנת 2016. זאת, מכוח הסמכות שהוענקה לשר האוצר במסגרת סעיף 76א לחוק מיסוי מקרקעין.
הדיווח המקוון פתוח לציבור עורכי הדין המייצגים דרך מערכת המייצגים הקיימת באתר האינטרנט של רשות המסים. באמצעות המערכת, על המייצג למלא את טופס ההצהרה המקוון ולצרף כקובץ סרוק את כל הצרופות (כגון: חוזים, אסמכתאות על הוצאות, אימות חתימה ועוד). בסיום התהליך מתקבל מספר שומה ואף ניתן להדפיס במשרדו של עו”ד שובר לתשלום שומה עצמית (ניתן לתשלום בבנק הדואר) או לשלם באמצעות כרטיס אשראי (בכפוף למגבלת הסכומים הרגילה לגבי תשלומים בכרטיסי אשראי) או בהעברה בנקאית.
הכניסה למערכת תתבצע באמצעות כניסה למסך הראשי של הרשות בכתובת: www.taxes.gov.il ובחירת נושא “כלים לשירותך” ו”סימולאטורים שירותים ותשלומים מקוונים” וזאת מתוך לשונית “מיסוי מקרקעין” שבסרגל העליון (ניתן לשמור את הקישור ב”מועדפים” לאחר הכניסה הראשונה). ההתחברות למערכת המייצגים מחייבת הזדהות הנעשית באמצעות כרטיס חכם.
במערכת המייצגים שולבו דברי הסבר מפורטים לגבי המידע הרב שניתן לקבל ואופן השימוש ביישומים. כמו כן, עומד לרשות ציבור המייצגים מרכז תמיכה, שתפקידו, בין היתר, לתת תמיכה שוטפת לפניות בכל הקשור להפעלת יישומי מערכת המייצגים בכלל, וההצהרה המקוונת בפרט, כולל הנחיות לגבי אופן ההתחברות למערכת ואופן רכישת כרטיס ההזדהות החכם (פרטי ההתקשרות למרכז התמיכה מפורסמים באתר). ‏

מחד יש לברך את רשות המיסים על האפשרות לשדר כל עסקה במקרקעין באמצעות האינטרנט, בלא צורך בנייר והגשה פיזית למשרדי מיסוי מקרקעין. מאידך, חשוב כי ציבור עורכי הדין שייעשה שימוש במערכת, יקפיד וייזהר מעתה כפליים בדיווח נכון, על פי דין וביצירת שומה עצמית נכונה הצופה פני חבות המס העתידית ועמידה בכל דרישות וחלופות חוק מיסוי מקרקעין.

 

Send a Message