תיכנון מס לשכירים ועצמאים

מעצמאי לחברה בע”מ – מעל רווח של 20,000 ₪ לחודש כדאי להעביר את הפעילות ממסגרת של עצמאי למסגרת של חברה בע”מ.

עבודה מהבית – אם העסק ממוקם בבית ניתן לבקש חלק יחסי מהוצאות חדר העבודה כמו ארנונה, חשמל, ועד בית ועוד.

ישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד בעסק – עקב פס”ד קלס, אפשר לעשות חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחד באותו עסק, כלומר אפשר להוציא תלוש משכורת לבעל או לאישה בהתאמה. כמובן יש לשמור ראיות לעבודה, כגון שעון נוכחות ועוד.

דיווח על בסיס מזומן – ישנם עסקים, בדרך כלל עסקים אשר אינם מחזיקים במלאי, אשר רשאים לדווח למס הכנסה אך ורק על הכנסות והוצאות אשר התקבלו והוצאו בפועל. כלומר אפילו אם הוצאה חשבונית מס ללקוח, אפשרי לנטרל אותה לצורך הדיווח השנתי למס הכנסה, עד אשר הכסף יתקבל בפועל.

מתנות ללקוחות וספקים – ניתן להכיר במתנה כהוצאה עד סכום מסוים (180 ₪) ללקוח או ספק אשר נמצאים איתו ביחסי עבודה. לכן אם הוזמנת לחתונה של ספק שלך לדוגמה, יש לשמור על ההזמנה לחתונה בתוספת צילום של השיק שניתן, כדי שמס הכנסה יוכל להכיר בהוצאה זו.

הוצאות מימון – 80% מהוצאות המימון אשר שימשו לצורך רכישת רכוש קבוע יוכרו לך לצורך מס. לכן אפילו אם אתה לא מנהל הנהלת חשבונות כפולה, מומלץ לעקוב אחר הוצאות אלו, או לדרוש מהבנק אישור כדי לדרוש הוצאות אלו.

טיפים בהערכות לתום שנת המס 

קיימות פעולות מספר שמומלץ לעשות, כדי לחסוך במס, לקראת הגשת הדו”ח השנתי.

חוב אבוד – במידה ואין סיכוי לגבות חוב מלקוח בעייתי יש להצהיר על חוב זה כאבוד.

כדי לדרוש הוצאה זו יש לספק הוכחות כגון פס”ד של בית משפט ועוד.

תביעות תלויות – יתכן שספק או לקוח שלך הגישו נגדך תביעה, וסיכויי התביעה גבוהים לדעת היועץ המשפטי שלך, ניתן לדרוש הוצאה זו במידה ואתה מדווח על בסיס מצטבר. ההפרשה תהיה לפי אחוז הסיכוי להתממשותה.

הקדמת הוצאות – מדובר אך ורק על הוצאות שוטפות כגון הוצאות משרדיות, ולא על רכוש קבוע אשר מופחת במשך מספר שנים.

דחיית הכנסות – במידה ושיעור המס הצפוי אמור לרדת, מומלץ לדחות הכנסות לשנה הבאה.

מלאי מת – במידה וישנו מלאי השוכב על המדפים ללא דורש, ואין סיכוי שיימכר במחיר סביר, מומלץ למכור אותו לפני סוף שנה (בצורת סטוק וכו’) .

בטוח לאומי – את התשלום בגין חודש דצמבר מומלץ להקדים ולשלם עד ה 31 בדצמבר על מנת שיכנס לאישור השנתי של בטוח לאומי. 52% מדמי בטוח לאומי מוכרים כהוצאה.

ספירת מלאי – בעת הספירה חשוב לשים לב למחיר הפריטים. במידה ומחיר השוק נמוך ממחיר העלות יש לציין מחיר זה.

קרן פנסיה וקרן השתלמות – מומלץ להפקיד באפיקים אלו על מנת לנצל את הטבות המס שהמדינה מעניקה.

נקודות זיכוי וניכויים שונים – רו”ח יכול לייעץ לגבי זכאויות נוספות כגון נקודות זיכוי בגין תואר אקדמאי, זיכוי בגין תשלום למוסד סעודי בגין ילד או הורה ועוד.

תשלום חוב – יש להכין דוח רווח והפסד שנתי ובו צפי הרווח לצורך מס הכנסה.

במידה וישנו חוב מומלץ לשלם את יתרתו עד ה 31 בינואר של שנה הבאה. בצורה זו אפשר להמנע מריבית והצמדה.

Send a Message